Podniková prodejna AREÁL MODETA STYLE, Březinovy sady 2, Jihlava, je dočasně uzavřena.MODETA STYLE, s.r.o., Březinovy sady 441/2, 586 01 Jihlava, Czech Republic

Firma s dlouholetou tradicí, jejímž hlavním výrobním programem je výroba především plavek a sportovního oblečení pod značkou AXIS®.

V rámci zvýšení adaptability zaměstnanců jsme zažádali o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na realizaci projektu
„Vzdělávání je jednou z cest vedoucí k úspěšnosti“

Reg. č. projektu CZ.1.04/1.1.02/94.00588

Projekt byl zahájen v květnu 2013 a bude ukončen v dubnu 2015.

Název aktivity Délka kurzu Počet účastníků
Odborné dovednosti pro výrobní dělnice a zaměstnance výroby 48 dnů 212
Ekonomické znalosti 3 dny 17
Obchodní dovednosti pro manažery a zaměstnance obchodu 6 dnů 14
Znalosti práva a správné korespondence - doplňkové vzdělání 3 dny 18
Znalost cizích jazyků – doplňkové vzdělání 90 hodin 8
IT znalosti a dovednosti-doplňkové vzdělání (měkká dovednost) 32 dnů 146

Popis projektu

Projekt je určen pro cílovou skupinu 78 zaměstnanců, pracující v textilním odvětví. Stanovenými cíli tohoto projektu (které naplníme vzděláváním zapojených zaměstnanců v tematických výukových kurzech v jednotlivých klíčových aktivitách projektu) je podpořit u zaměstnanců profesní adaptabilitu, výrobní flexibilitu, stabilizaci, a zaměstnatelnost prostřednictvím rozšíření jejich stávající kvalifikace o nové odborné znalosti a dovednosti z oblasti výroby plavek a sportovního ošacení, a dále ekonomické, právní, obchodní, cizojazyčné a IT oblasti. Cíle projektu vycházejí z nutnosti řešit vzdělávací potřeby zaměstnanců jednotlivých oddělení a také z naší potřeby zvýšit obrat, posílit tuzemskou i zahraniční konkurenceschopnost a stabilizovat kmenové zaměstnance. Dalším cílem projektu je také podpořit rovný přístup žen a mužů ve společnosti. Projekt zahrnuje 6 vzdělávacích aktivit, které přímo odrážejí zjištěné potřeby zaměstnanců, dále aktivitu podporující rovné příležitosti žen a mužů a aktivitu nutnou pro samotné zrealizování projektu.

Cíle projektu

Projekt si klade za cíle zvýšit adaptabilitu našich zaměstnanců prostřednictvím zvýšení jejich odborných znalostí, dovedností a kompetencí v oblastech odborné práce s šicími stroji, odborných znalostí střihových a technologických postupů a dále ekonomiky, práva, obchodu, cizích jazyků, IT - bude mít dopad na udržitelnost pracovních míst, stabilizaci kmenových zaměstnanců (zamezíme tak jejich odchodu ke konkurenci) a zvýšení konkurenceschopnosti naší společnosti. Cílem projektu je také podpořit rovné příležitosti žen a mužů.

Cílové skupiny

Do cílové skupiny jsme zařadili 78 zaměstnanců z následujících pracovních pozic:

 • šička
 • střihačka
 • úředník ve výrobě
 • manažer
 • prodavač
 • ekonom práce
 • účetní mzdový
 • účetní finanční
 • technik kontroly
 • nákupčí
 • obchodní referent
 • odbytový agent
 • ostatní pracovní model
 • návrhář
 • konstruktér

Zastoupení žen a mužů v této skupině je v poměru 75:3. Projektem podpoříme i osoby nad 50 let.


fotografie ze skolení zaměstnanců fotografie ze skolení zaměstnanců fotografie ze skolení zaměstnanců fotografie ze skolení zaměstnanců fotografie ze skolení zaměstnanců fotografie ze skolení zaměstnanců fotografie ze skolení zaměstnanců fotografie ze skolení zaměstnanců fotografie ze skolení zaměstnanců fotografie ze skolení zaměstnanců


http://www.esfcr.cz/

prohlédněte si naše nové katalogy